Plezier

Kdo nabízí kurzy

Navigatour

kk_navigatour_logo

Forma podnikání: živnostenský list

Na našich stránkách najdete všechny aktuální informace kolem námořního jachtingu. Kapitánské kurzy, přeplavby, rekreační, skupinové, kondiční plavby, regaty a besedy kolem jachtingu. Last a first pronájmy lodí z celého světa. Nechybí zajímavé články, odkazy, ankety, užitečné informace, formuláře, diskusní fórum až po seznamy doporučených kotvišť. Navštivte nás v kanceláři na Táborské 51!
Vážený budoucí jachtaři, 

možná stojíte před řešením problému „jak získat“ kapitánský průkaz. 

Musíme předeslat, že toto řešení je vhodné pouze pro ty, kteří chtějí být opravdovými kapitány námořních plachetních nebo motorových jachet pro ty, kteří ví co je to zodpovědnost nejen za sebe, ale především, také za ty, kteří Vám ( není to řečeno přehnaně ) do Vašich rukou svěřili svůj život.
 

Dále uvedené je samozřejmě pouze základem, který Vám ale umožní zvládnout i velice náročné situace, které moře přináší, aby se z Vás v budoucnu mohl stát zkušený kapitán námořní jachty.


Moře…, vítr…, jachta... člověku se tají dech jen při představách, která tato slova navozují. Chcete li to zkusit prakticky, pak opravdu jen opravdově… mnoho omylů Vám přírodními živly nebude odpuštěno…


Na základě dlouholetých znalostí a zkušeností z jachtingu jsme si dovolili založit v roce 1991 školící středisko Ing.arch.Gustav Morávek a syn – Navigatour v Brně.
 

Úkolem střediska je výuka a předávání zkušeností budoucím kapitánům námořních plachetnic a motorových jachet.
 

Naše školicí středisko bylo jmenováno a pověřeno Námořním úřadem Ministerstva dopravy České republiky k provádění výuky a zároveň jsme jmenováni Ministerstvem dopravy České republiky jachetními instruktory a zkušebními komisaři.
 

Ročně se zúčastní našich kurzů kolem 50 uchazečů o kapitánský průkaz. Patříme co do počtu klientů ke 3 největším školícím střediskům v České republice. Naše způsobilost je zdůrazněna i ve vyjádření Ministerstva dopravy České republiky .

 

 

Kurz se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.

Teoretický kurztrvá 4 dní a má cca. 45 vyučovacích hodin. V ceně kurzu jsou započteny skripta, navigační pravítka, navigační mapy. Podle osnov Námořního úřadu Ministerstva dopravy České republiky se vyučuje: plavební nauka, meteorologie, zdravověda, Colreg 1972, navigace, palubní přístroje, námořní etika.
Nedílnou součástí kapitánského průkazu je průkaz radiotelefonie. Průkaz získáte po úspěšném složení zkoušek v Praze po domluvě možno i v Brně. Vzhledem k tomu, že zkoušky z radiotelefonie se provádějí pouze formou testu, příprava na zkoušky je samostudiem. Průkazy radiotelefonie se dělí na omezený a všeobecný průkaz. Na všeobecný průkaz je již potřeba znalost angličtiny. Pro získání kapitánskéhu průkazu C stačí omezený průkaz radiotelefonie, pro kapitánský průkaz B již musíte vlastnit všeobecný průkaz radiotelefonie. Přesný název průkazu omezeného radiotelefonie je: omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty. Přesný název průkazu všeobecné radiotelefonie je: všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty. Příslušné otázky a vypracované odpovědi na oba typy průkazů získáte zde:
Otázky a odpovědi omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé námořní služby (PDF)
Otázky a odpovědi všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé námořní služby (PDF)
Po teoretické přípravě následuje 14 denní samostudium a po něm přichází na řadu státní zkouška před komisí jmenovanou Námořním úřadem Ministerstva dopravy České republiky. Zkouška se provádí dle domluvy s klienty buď v Brně nebo v Praze.

 

Praktický kurzprobíhá na plachetnici v Chorvatsku. Velikost lodě se volí podle počtu klientů. Na jedné lodí je 4 – 6 klientů. Kurzy probíhají převážně na plachetnicích Bavaria 36. Kurzy jsou týdenní, začínají a končí v sobotu. Konají se v jarních a podzimních měsících.
Na týdenním praktickém kurzu se klient učí ovládat loď, ovládat plachty, přistávat, odplouvat, kotvit, učí se poznávat a předvídat počasí a naučí se základům navigace, Colregu 1972, osvojí si práci s lany a uzly, zvládne plavbu v noci a rovněž, dovolí-li počasí (počasí obvykle dovolí), plavbu za více či méně nepříznivého počasí...Praktický kurz končí praktickou zkouškou poslední den kurzu. Po tomto týdenním kurzu je adept schopen už sám řídit a ovládat svoji nebo vypůjčenou plachetnici a přežít. Výuka je prováděna dle osnov stanovených Námořním úřadem Ministerstva dopravy České republiky.
Po úspěšném složení praktické a teoretické kapitánské zkoušky, stejně tak zkoušky omezeného nebo všeobecného průkazu radiotelefonisty a absolvování lékařské prohlídky, dostává absolvent od Námořního úřadu Ministerstva dopravy České republiky kapitánský průkaz „C“. Postupně může další získanou praxí získat průkaz „B“ a „A“. Průkaz má mezinárodní platnost a je uznáván po celém světě. Praktické a teoretické školení stojí zájemce dohromady cca. 15 000,- Kč (není započtena zkouška za kapitánský průkaz, radiotelefonii a kolky).

 

Každý nový kapitán by měl vlastnit jachtařskou knížku.

Rozdělení průkazů:

C – velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal) je oprávněn vést jachtu do délky 12m s omezením do 10 Nm od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beafortovy stupnice.

B – velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore) je oprávněn vést jachtu na moři s omezením plavby do vzdálenosti 200 Nm od pobřežní linie.

A – velitel jachty oceánské plavby (Yachtmaster Ocean) je oprávněn vést jachtu na volném moři bez omezení.

Vlastník kapitánského průkazu si potom může pronajmout loď kdekoliv na světě. Tím ale úloha našeho školícího střediska nekončí. Každým rokem organizujeme pro naše absolventy různá setkání, společné plavby a přeplavby. Našim klientům nabízíme možnost vypůjčení lodí za opravdu velmi výhodných podmínek. Z mnoha našich klientů se stali přátelé na celý život.

kk_navigatour_slunce kk_navigatour_sukosan kk_navigatour_karibik

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

(20.2.2011 15:49) Václav Bartůšek alias Papito  

Absolvoval jsem kurz "C" u Navigatour v r. 2003. Neuvěřitelná poctivost přístupu celé agentury, kdy nám např. navigaci přenášel Fr. Novotný a další předměty zase jiní borci mě přesvědčila o tom, že za Vaše peníze z vás opravdu chtějí udělat námořnické embryo. Týdenní praxe na Jadranu s Alešem Morávkem mě v tom jedině utvrdila. Jeho nekonečná trpělivost při nacvičování nejrůznějších přistávacích manévrů, obratů lodě, MOB, noční navigace apod. svědčila o tom, že tihle lidé berou svojí práci velmi zodpovědně. Proto jsem neváhal na jejich kurz vyslat o pár let později mojí ženu, syna a kamaráda. Ten kamarád se cítil být kurzem u Nvigatour natolik vybaven, že jako svojí první kapitánskou plavbu zvolil řecké Kyklády, navíc s posádkou zcela mořem nepolíbenou. Plavbu absolvoval bez sebemenších problémů a letos pluje v Dodekanesii. Vděčně vzpomíná na instruktora Navigatouru Lukáše Szemlu, který v duchu poctivého přístupu školícího střediska Navigatour věnoval maximální úsilí praktické výuce. Budu je vždycky doporučovat.


Příspěvky nevyjadřují názory provozovatele a nenese za ně odpovědnost.
VMP
Vytvořilo Anawe