Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

A - námořní bez omezení

kk_mdcr_logo

V tomto textu najdete oficiální předpis Ministerstva dopravy.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „A“:

1     žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek  500,- Kč (kolek)

2.    doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B

3.    úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:

a)    základy námořního práva a COLREG

b)     plavební nauka

c)     námořní navigace

d)     meteorologie

e)     základy angličtiny

f)     základy poskytování první pomoci

4.    doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie

5.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti

6.    platný všeobecný průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU,

7.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

 

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je  5 let.

 

Aktuální údaje na webu Ministerstva dopravy.

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

Vytvořilo Anawe