Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

Další informace

zakladnich.pojmu

Terminologie základních pojmů.

                            Názvosloví

 

Vazák                   

 

  • slouží k fixaci lan pohyblivého lanoví, příp. vyvazovacích lan.

 

Nárazník nebo odrazníky (angl. a nem. Fender)

                                           

  • je součást výbavy lodí, slouží jako zařízení k tlumení nárazů, aby kotvící lodě v přístavu nepoškozovaly o molo nebo vzájemně o sebe.

 

 Pádlo s háčkem

                                           

  • slouží jako pádlovaní, stejně jako na uchycení a vytahováni lana.

 

 Záchranné prostředky

                            

  •    záchranné plovoucí světlo, záchranný kruh, záchranná vesta.

 

  Kormidlo

                                                     

  • je zařízení, které umožňuje udržovat a měnit směr pohybu lodí. Vychýlením kormidla z osy stroje lze měnit obtékání tělesa dopravního prostředku okolním prostředím a tak měnit směr pohybu. Vychýlením například doprava začne na záď lodi působit příčná síla opačného směru, která otáčí stroj přídí doprava. Název kormidlo je odvozen od staršího názvu "korma", záď lodi.

 

Dokormidlovací zařízení

                                                     

  • je doplněk pohonného systému plavidel, který zlepšuje jejich manévrovací schopnosti). Zařízení bývá umístěno na přídi (bow thruster) a na zádi plavidla (stern thruster). Větší plavidla jich mohou mít více. Dokormidlovací zařízení tvoří rotor umístěný v tunelu pod čarou ponoru plavidla

 

 Lodní šroub

                                                   

  • je součást lodí, která svým rotačním pohybem vytváří sílu, která loď pohání. Šroub urychluje masu vody směrem vzad (prostřednictvím vztlakový sily) a výsledkem je reakční síla využitá k pohybu lodi dopředu.

 

Lodní kýl

                                     

  • je součást konstrukce plavidel, je součástí trupu plavidla pod vodní hladinou. Může plnit strukturální nebo hydrodynamickou funkci – případně obojí. Jako strukturální prvek tvoří většinu podélné pevnosti a napojují se na něj příčná žebra. Jako hydrodynamický prvek přispívá k příčné stabilitě plavidla a také zmenšuje boční snos plavidla (vlivem působení bočního větru).

 

Hřídel

                                       

  • je zpravidla válcovitá součástka rotačních součástí strojů sloužící k umožnění a přenos rotačního pohybu nebo kroutícího momentu z jednoho místa na druhé. Na hřídel se obvykle připojují další součásti, které se spolu s hřídelí otáčejí kolem své osy. Sám hřídel je ke stroji připevněn pomocí jednoho nebo více ložisek. Při lodích přenáší točivý moment z lodního motoru na lodní šroub.

 

 

                                         lodni.skola

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

Vytvořilo Anawe