Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

Další informace

Podmínky k prodloužení průkazů způsobilosti k vedení námořní a rekreační jachty

Oficiální předpis Ministerstva dopravy. Podívejte se do dalších článků pro doplňující informace a praktické zkušenosti.

Oficiální podmínky k prodloužení průkazů způsobilosti k vedení námořní a rekreační jachty

 

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty pro oblast plavby A, B, C a rekreační jachty vydané Ministerstvem dopravy (průkaz ministerstva) po účinnosti zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a ve znění vyhlášek          č. 315/2000 Sb. a č. 149/2001 Sb., prodlouží Úřad průkaz  dle podmínek:

 

Podmínky pro prodloužení průkazů způsobilosti velitele námořní jachty s oprávněním „A, B, C

a velitele rekreační jachty“:

1.    žádost s osobními daty žadatele podaná nejméně  2 měsíce před  skončením  doby  platnosti  průkazu 

2.    doklad osvědčující  praxi na jachtě  v délce námořní  plavby nejméně 1 000 námořních mil ve  funkci velitele námořní jachty v posledních  2  letech  před  skončením  doby platnosti tohoto  průkazu,

3.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem, nesmí být starší 3  měsíců k podání žádosti

4.    platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU,

5.    zaplacený správní poplatek 50,- Kč (kolek),

6.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

Žadateli   o   prodloužení   doby   platnosti   průkazu s oprávněním :

 

1.    B, který  nepředloží doklad osvědčující  praxi na jachtě   bude vystaven průkaz s oprávněním C,

2.    A, který  nepředloží doklad osvědčující  praxi na jachtě  bude vystaven průkaz s oprávněním B.

 

Doba platnosti průkazů velitele námořní jachty je 5 let a  průkazu rekreační jachty 10 let.

 

 

 

IV.   ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

 

Délka praxe na jachtě se prokazuje :

 

1.    výpisem z  lodního deníku, který je  potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu,

                                                                                  

nebo

 

2.    listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

 

 

V.   ZÁNIK PLATNOSTI PRŮKAZU

 

Platnost průkazu zaniká :

1.    uplynutím doby platnosti průkazu,

2.    ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,

3.    smrtí držitele průkazu.

 

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

Vytvořilo Anawe