Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

Kapitansky-Kurz.cz

Oficiální podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „C“

Oficiální předpis Ministerstva dopravy pro základní typ mezinárodního kapitánského průkazu.

Podmínky pro vydání kapitánského průkazu způsobilosti s oprávněním „C“

 

1.    žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek  500,- Kč (kolek)

2.    úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:

        a)    základy námořního práva a COLREG

b)    plavební nauka

c)    námořní navigace

d)    meteorologie

e)    základy angličtiny

f)    základy poskytování první pomoci

3.    úspěšné složení praktické zkoušky před zkušebním komisařem na moři a doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko)  nebo

        doložení průkazu způsobilosti MPZ – 2 (C) (vydaný Státní plavební správou) a doložení praxe v délce námořní plavby minimálně  500 námořních mil (lodní deník, jachtařská knížka)

4.   osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3  měsíců k podání žádosti

5.      platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU,

6.      minimálně 18 let věku

7.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je 5 let.

 

Aktuální údaje na webu Ministerstva dopravy včetně aktuálního seznamu posuzujících lékařů.

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

(2.2.2012 10:36) Chairman  yachtclub@atlas.cz

Nic jako"mezinárodní" kapitánská průkaz pro námořní jachty neexistuje, neboť neexistuje žádná mezinárodní smlouva pro lodě této kategorie (velikosti). Každý přímořský stát má svrchované právo nad teritoriálním mořem. Více na www.yachtclub.cz nebo ústně u kpt.Pacáka na MDČR.

(7.11.2011 21:23) Kamil Strážnický  k.straznicky@volny.cz

Prosím o zaslání podmínek pro kapitánské zkoušky typu C nebo o telefonickou domluvu na tel.602715521


Příspěvky nevyjadřují názory provozovatele a nenese za ně odpovědnost.
Vytvořilo Anawe