Další

Nejlepší příprava na všechny průkazy VMP spolu s 36 kurzy ročně a osmi školními loděmi.

Před zkouškami

Pokud potřebujete metodu pro interpolaci v deviační tabulce pro příklad úrovně průkazu C, lze interpolovat na základě úvahy.


V první řadě je nutné si uvědomit, že nám stačí interpolovat na celé stupně, s touto přesností si vystačíme bohatě.  Protov deviační tabulce nevznikne mnoho intervalů, většinou půjde o dva až tři. Například záznamy v tabulce:

050°     22°
060°     25°

Pokud tedy interpoluji na celé stupně, mohu dostat některou z následujících hodnot:

22, 23, 24 a nebo 25. Tím pádem jsem si interval 22-25 zadaný v tabulce rozdělil na 3 podintervaly a to:
 

22-23
23-24
24-25

Proto i interval kormidelního kurzu (050-060) rozdělím na 3 části, abych měl interval kormidelního kurzu, který bude odpovídat jedné hodnotě deviace. Pokud dělím interval o 10° na 3 části, tak jdu po 3,3 stupních, zase zaokrouhlujte. V tomto případě dělím vstupní interval na:

050
053 (053,3 jsem zaokrouhlil na 053)
057 (056,6 jsem zaokrouhlil na 057)
060

Jinými slovy, takto jsem si doplnil deviacni tabulku tak, abych měl v pravém sloupečku hodnoty deviace po jednom stupni, což je naše dostatečná přesnost. Doplněná deviační tabulka vypadá potom takto:

050°     22°
053°     23°
057°     24°
058°     25°

Pak se podíváte na svou konkrétní hodnotu kompasového kurzu a berete nejbližší hodnotu v takto upravené tabulce a tato Vám řekne deviaci. Například, pokud hledám hodnotu pro 052°, tak beru 23°, jelikož je to nejbližší hodnota kompasového kurzu, k němuž mám deviaci v celých stupních.


Např. pro hodnotu 055° je to přesně mezi 053° a 057°, v tomto případě bych využil 24°, ale hodnota 23° bude taky v pořádku.

 

Autor: Lukáš Szemla

 

Příspěvek do diskuze
:
:
: *Vyplňte tento kód: 365 (slouží k ochraně proti komentářovému spamu)
:
Všechny položky jsou povinné

Vytvořilo Anawe